Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 11-04-2024 (Ομάδα 0)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 11-04-2024 (Ομάδα 0)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 10-04-2024 (Ομάδα 0)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 10-04-2024 (Ομάδα 0)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 09-04-2024

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 09-04-2024

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 03-04-2024 (Ομάδες 1201 - 1202)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 03-04-2024 (Ομάδες 1201 - 1202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 02-04-2024 (Ομάδες 1101-1102)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 02-04-2024 (Ομάδες 1101-1102)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 02-04-2024 (Ομάδες 1201-1202)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 02-04-2024 (Ομάδες 1201-1202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 01-04-2024 (Ομάδες 1201-1202)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 01-04-2024 (Ομάδες 1201-1202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 01-04-2024 (Ομάδες 1001-1002)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 01-04-2024 (Ομάδες 1001-1002)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 01-04-2024 (Ομάδες 1101 - 1102)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 01-04-2024 (Ομάδες 1101 - 1102)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 29-03-2024 (Ομάδες 901 - 902)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 29-03-2024 (Ομάδες 901 - 902)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2024