Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ

Πρόσληψη Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ για το εκπαιδευτικό έτος 2022 – 2023

ΚΕΣΕΝ

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/Π

Ενός (01) Ιατρού ΚΕΣΕΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ