Πρόσληψη Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ για το εκπαιδευτικό έτος 2023 – 2024

 1. Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής που εδρεύει στην Παραλία Ασπροπύργου προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2023 – 2024, μέχρι τέσσερις (04) Ωρομίσθιους καθηγητές της παρακάτω ειδικότητας:

  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν με Πιστοποιητικό REO Β΄ Τάξης και ελλείψει υποψηφίων Ραδιοτηλεγραφητές Α΄ ή Β΄ Τάξης με Πιστοποιητικό G.O.C.

 2. α. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών που απαιτούνται, κατά περίπτωση, είναι τα ακόλουθα:
  α. Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοτηλεγραφητών ή ισοτίμου Σχολής.
  β. Δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ τάξης Ε.Ν.
  γ. Πιστοποιητικό REO Β΄ τάξης E.N.
  δ. Tριετής (03) τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία με την ειδικότητα Αξιωματικού Ασυρμάτου.
  ε. Εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενο GMDSS.

  β. Αν οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα ως άνω οριζόμενα προσόντα πρόσληψης, επιτρέπεται η πρόσληψη υποψηφίων με τα ακόλουθα προσόντα:
  α) Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοτηλεγραφητών ή ισότιμης σχολής.
  β) Δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ Τάξης Ε.Ν. ή Β΄ Τάξης Ε.Ν .
  γ) Πιστοποιητικό G.O.C
  δ) Τριετής (03) τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία με την ειδικότητα Αξιωματικού Ασυρμάτου.
  ε) Εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενο GMDSS.

3. Οι ενδιαφερόμενοι - ες πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου, ήτοι μέχρι και την 03-08-2023 να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με υπηρεσία ταχυμεταφορά (courier) στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΡΗ-ΡΕ (Παραλία Ασπροπύργου Ταχ. Κώδικας 19300), την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

4. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-5570450 & 210-5574956 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kesenrhre@hcg.gr.

ΚΕΣΕΝ
Share: