Αίτηση χορήγησης εξαίρεσης για τη χρήση του πλοίου “GIULIO VERNE” (IMO 8302014) σημαίας Ιταλίας

Διενέργεια εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος μεταξύ Κρήτης - Αττικής

Αίτηση χορήγησης εξαίρεσης για τη χρήση του πλοίου “GIULIO VERNE” (IMO 8302014) σημαίας Ιταλίας  για τη διενέργεια εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος μεταξύ Κρήτης - Αττικής

Share: