Αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των Υγειονομικών Εξετάσεων υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού έτους 2022

1. Σε συνέχεια της από 30-06-2023 ανακοίνωσής μας (https://www.hcg.gr/el/anakoinwseis/programma-ygeionomikwn-e3etasewn-parapomphs-sthn-anye-ypopshfiwn-toy-diagwnismoy-apey8eias-katata3hs-a3iwmatikwn-ls-elakt-eidikothtas-texnikoy-etoys-2022/), γνωστοποιείται ότι, η διαδικασία Υγειονομικών Εξετάσεων της 17-07-2023 ημέρα Δευτέρα των υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού έτους 2022, θα διεξαχθεί στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος –Ελληνική Ακτοφυλακή (Πειραιάς, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2), την ίδια ημέρα και ώρα 08:00π.μ. και όχι στις εγκαταστάσεις της Σχολής Λιμενοφυλάκων που είχε αρχικώς προγραμματισθεί.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στην από 30-06-2023 ανακοίνωσή μας και ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα Υγειονομικών Εξετάσεων – παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε. διαμορφώνεται, ως ακολούθως:

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ημερομηνία Ημέρα ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΩΡΑ
17-07-2023 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Πειραιάς, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2) 08:00


ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ Α.Ν.Υ.Ε.

Ημερομηνία Ημέρα ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΩΡΑ
18-07-2023 ΤΡΙΤΗ Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 66-68, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 07:30

3. Υπενθυμίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες οφείλουν κατά την παρουσίασή τους να προσκομίσουν όλες τις προβλεπόμενες από την οικεία Προκήρυξη εργαστηριακές εξετάσεις/ γνωματεύσεις, ήτοι:

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη, γενική ούρων και ανοσολογικές εξετάσεις (Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

Share: