Αποτελέσματα Ψυχομετρικών Εξετάσεων 07-07-2021

Yποψηφίων Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ & Λιμενοφυλάκων έτους 2021 με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων (Ομάδες 201-202)

Αποτελέσματα Ψυχομετρικών Εξετάσεων 07-07-2021 (ομάδες 201-202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2021
Share: