Αποτελέσματα ψυχομετρικών εξετάσεων 17-03-2023 (Ομάδες 201-202)