Ασφάλεια θαλασσίων μεταφορών

Με σκοπό την ασφαλή διενέργεια θαλασσίων μεταφορών από/προς λιμένες του Ισραήλ συνιστάται:

α. η συνεχής παρακολούθηση του Φορέα Διαχείρισης Ναυτιλίας και Λιμένων του Ισραηλινού Υπουργείου Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας και των αντίστοιχων οδηγιών που εκδίδονται προς ναυτιλομένους (noticetomariners),

β. ο έλεγχος τοπικών πηγών πληροφοριών, π.χ. πράκτορες πλοίων, τοπικές αρχές ή/και ανακοινώσεις αλληλασφαλιστικών οργανισμών[1],

[1] Ενδεικτικά: https://www.swedishclub.com/news/member-alert/the-situation-in-israel-is-expected-to-be-dynamic


Ασφάλεια θαλασσίων μεταφορών (11-10-2023)

1. Αναφορικά με τη διαμορφωθείσα κατάσταση στο Ισραήλ, σε πρόσφατη ανάρτηση αλληλασφαλιστικού οργανισμού (UK P&I Club) κατόπιν σχετικής πληροφόρησης από τοπικό ισραηλινό αλληλασφαλιστικό οργανισμό (Harpaz P&I), παρέχεται ενημέρωση αναφορικά με τη τρέχουσα κατάσταση των λιμένων του Ισραήλ,[1], καθώς και τις εκδοθείσες συστάσεις από το “Ashdod Port Authority” προς τους ναυτικούς πράκτορες για τα πλοία που μεταφέρουν φορτία HAZMAT.

2. Επιπροσθέτως, από τον Φορέα Διαχείρισης Ναυτιλίας και Λιμένων του Ισραηλινού Υπουργείου Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας, έχουν εκδοθεί ειδοποιήσεις προς ναυτιλομένους (Νotice to Mariners) που αφορoύν, μεταξύ άλλων, σε προειδοποιήσεις για περιοχές απαγόρευσης ναυσιπλοΐας, με πιο πρόσφατη την υπό στοιχεία Νο. 090/2023[2]. Συνιστάται η συνεχής παρακολούθηση του εν λόγω επίσημου ιστότοπου και των αντίστοιχων οδηγιών που εκδίδονται προς ναυτιλομένους με σκοπό την ασφαλή διενέργεια θαλασσίων μεταφορών.

[1] https://www.ukpandi.com/news-and-resources/articles/2023/israel-hamas-war-ports-situation-update/

[2] https://www.gov.il/en/departments/publications/reports/mariners-090-2023

ΔΠΝ
Share: