Διενέργεια κλήρωσης

Aνοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση αναπληρωτή προέδρου και αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών σε θέματα προμηθειών του ν 4412/2016, έτους 2023-2024

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 16-1-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), πρόκειται να διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση:

i. του Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών σε θέματα προμηθειών του ν 4412/2016, έτους 2023-2024 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και

ii. του αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών σε θέματα προμηθειών του ν 4412/2016, έτους 2023-2024 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Share: