Έναρξη ψηφιακής εφαρμογής για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης νηολόγησης ποντοπόρου πλοίου και ηλεκτρονική χορήγηση ψηφιακού εγγράφου εθνικότητας

Από τη Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας ανακοινώνεται ότι:

Εφεξής για το σύνολο των πλοίων που νηολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 εκκινεί η δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

α) της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης νηολόγησης ποντοπόρου πλοίου και

β) της ηλεκτρονικής χορήγησης ψηφιακού εγγράφου εθνικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περιηγηθούν στην εν λόγω ψηφιακή εφαρμογή μέσω της νέας υπηρεσίας στη διαδικτυακή πύλη του https://gov.gr (Διαδρομή: Αρχική/ Επιχειρηματική Δραστηριότητα/Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση/ Νηολόγηση ποντοπόρου πλοίου) ή μέσω του https://niologio.gov.gr .

Πληροφορίες: Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας/Τμήμα Μητρώων Πλοίων: 213137 1164 -1248

Share: