Ενίσχυση της Εθνικής Ικανότητας μέσω υλοποίησης πρακτικής άσκησης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις Λιμενικές Αρχές παραμεθορίου

Ενίσχυση της Εθνικής Ικανότητας μέσω υλοποίησης πρακτικής άσκησης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις Λιμενικές Αρχές παραμεθορίου

Share: