Γνωμοδότηση Σ.Α.Σ Αριθ. 01/01-02-2022

Γνωμοδότηση Αριθ. 01/ 01 - 02 - 2022 Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)