Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 01/17-01-2023