Ορισμός ημερομηνίας και τόπου διεξαγωγής εξετάσεων για την πιστοποίηση της ικανότητας των εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

Εξετάσεις εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών 5ης ΠΕΔΙΛΣ έτους 2024

Ανακοινώνεται ότι, την 20-03-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, σε κτιριακή εγκατάσταση του ΟΛΠΑ, στο Νότιο (Νέο) Λιμένα Πατρών , θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών και εν συνεχεία, στο χώρο της ιχθυόσκαλας Πατρών στον Βόρειο (Παλαιό) Λιμένα Πατρών, θα διεξαχθούν οι πρακτικές εξετάσεις, αντίστοιχα.

Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του αριθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Β' 1151/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στην 5η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ από την 11-03-2024 μέχρι την 15-03-2024, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προαναφερόμενου κανονισμού.

ΠΕΔΙΛΣ ταχύπλοα εξετάσεις
Share: