Περίληψη Διακήρυξης Β΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Στέγαση Λιμεναρχείου Σύμης

Περίληψη Διακήρυξης Β΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου (ΑΔΑ:68Φ1Η-ΝΨΖ)

Στέγαση Λιμεναρχείου Σύμης

Share: