Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 18-03-2022 (Ομάδες 201-202)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 18/03/2022 (Ομάδες 201-202)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 18/03/2022 (Ομάδες 201-202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022
Share: