Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 18-03-2022 (Ομάδες 201-202)