Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 24-03-2022 (Ομάδες 601-602)