Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 24-03-2022 (Ομάδες 601-602)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 24/03/2022 (Ομάδες 601-602)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 24/03/2022 (Ομάδες 601-602)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022
Share: