Πρόγραμμα Υγειονομικών Εξετάσεων & παραπομπής στην ΑΝΥΕ υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, έτους 2023

  1. Ανακοινώνεται ότι, o Πίνακας με τους επιτυχόντες στη διαδικασία της Υψομέτρησης για το διαγωνισμό απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2023, αναρτήθηκε την 28-02-2024, ημέρα Τετάρτη, στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2. Οι υποψήφιοι/ες που διαπιστώθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Υψομέτρησης ότι δεν διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος, ή που δεν παρουσιάσθηκαν ή δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της υψομέτρησης, σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη του διαγωνισμού, αποκλείονται του διαγωνισμού.

  2. Οι υποψήφιοι/ες που επέτυχαν στη διαδικασία της Υψομέτρησης, συνεχίζουν στην επόμενη διαδικασία των Υγειονομικών εξετάσεων και παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε., που θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Α. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Τόπος Εξέτασης Επώνυμο υποψηφίων
29-02-2024 Πέμπτη 08:00 ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ από ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Δημήτριος- Αθανάσιος έως και ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Γεώργιος (γυναίκες & άνδρες υποψήφιες/οι)

*Σχολή Λιμενοφυλάκων : Τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς.

Β. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ Α.Ν.Υ.Ε

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Τόπος Εξέτασης Επώνυμο υποψηφίων
01-03-2024 Παρασκευή 07:30 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ από ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Δημήτριος-Αθανάσιος έως και
ΜΠΟΓΑΤΣΑΣ Χρήστος (γυναίκες & άνδρες υποψήφιες/οι)
05-03-2024 Τρίτη 07:30 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ από ΜΠΟΘΟΥ Ουρανία - Νεκταρία έως και ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Γεώργιος (γυναίκες & άνδρες υποψήφιες/οι)

**Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά: Ακτή Μουτσοπούλου 66-68, Πειραιάς.

3. Υπενθυμίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες οφείλουν κατά την παρουσίασή τους να προσκομίσουν όλες τις προβλεπόμενες από την οικεία Προκήρυξη εργαστηριακές εξετάσεις/ γνωματεύσεις, ήτοι:

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη, γενική ούρων και ανοσολογικές εξετάσεις (Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).


4. Όσοι/ες κριθούν ως Υγειονομικώς Κατάλληλοι/ες προγραμματίζεται να υποβληθούν σε Αθλητικές δοκιμασίες την 07-03-2024, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Γαλατσίου (Λ. Βεΐκου, Γαλάτσι, Κεντρική Είσοδος) και ακολούθως σε Ψυχομετρικές εξετάσεις τις ημερομηνίες 11 &12-03-2024, στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (Τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς).

5. Οι υποψήφιοι/ες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει σε κάθε διαδικασία του διαγωνισμού να φέρουν το Δελτίο Ταυτότητάς τους.

Share: