Πρόγραμμα Υγειονομικών Εξετάσεων & παραπομπής στην ΑΝΥΕ υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού έτους 2022

1.Ανακοινώνεται ότι, οι Πίνακες με τα αποτελέσματα στη διαδικασία της Υψομέτρησης για τους υποψηφίους του διαγωνισμού Κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Νομικού έτους 2022 αναρτήθηκαν την 14-07-2023, ημέρα Παρασκευή, στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2. Οι υποψήφιοι/ες που διαπιστώθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Υψομέτρησης ότι δεν διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος, ή που δεν παρουσιάσθηκαν ή δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της υψομέτρησης, σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη, αποκλείονται του διαγωνισμού.

2. Σε συνέχεια ανακοίνωσής μας από 03-07-2023, γνωστοποιείται ότι οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Επιτυχόντων στη διαδικασία της Υψομέτρησης, συνεχίζουν στην επόμενη διαδικασία των Υγειονομικών εξετάσεων και παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε.

Η διαδικασία των Υγειονομικών εξετάσεων θα διεξαχθεί στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή (Πειραιάς, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2), την 17-07-2023 ημέρα Δευτέρα σε νέα ώρα 07:30π.μ. και όχι στις εγκαταστάσεις της Σχολής Λιμενοφυλάκων που είχε αρχικώς προγραμματισθεί. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα των Υγειονομικών εξετάσεων - παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε. διαμορφώνεται ως ακολούθως:


ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ημερομηνία Ημέρα ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΩΡΑ
17-07-2023 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
(Πειραιάς, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2)
07:30


ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ Α.Ν.Υ.Ε.

Ημερομηνία Ημέρα ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Επώνυμο υποψηφίων ΩΡΑ
18-07-2023 ΤΡΙΤΗ Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά
(Ακτή Μουτσοπούλου 66-68, ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
από ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  Όλγα έως και ΚΡΕΜΜΥΔΑ Ελεάνα
(άνδρες & γυναίκες υποψήφιοι)
07:30
19-07-2023 ΤΕΤΑΡΤΗ Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
(Δεινοκράτους 70,
ΑΘΗΝΑ )
από ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία έως
και ΨΑΡΑΚΗ – ΦΥΤΡΟΥ Μπιάνκα
(άνδρες & γυναίκες υποψήφιοι)
07:30


3
. Υπενθυμίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες οφείλουν κατά την παρουσίασή τους να προσκομίσουν όλες τις προβλεπόμενες από την οικεία Προκήρυξη εργαστηριακές εξετάσεις/ γνωματεύσεις, ήτοι:

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη, γενική ούρων και ανοσολογικές εξετάσεις (Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).


4. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να φέρουν το Δελτίο Ταυτότητάς τους, προστατευτική μάσκα και να τηρούν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία έναντι του COVID-19.

Share: