Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προμήθεια επαγγελματικής πτυσσόμενης σκάλας αλουμινίου βαρέως τύπου λάμδα, προς κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Αποθήκης Υλικών Απορρύπανσης Ελευσίνας

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια επαγγελματικής πτυσσόμενης σκάλας αλουμινίου βαρέως τύπου λάμδα, προς κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Αποθήκης Υλικών Απορρύπανσης Ελευσίνας.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #300,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων).

  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Κ.Λ. Ελευσίνας/Τομέας Λιμενικής Αστυνομίας/ Γρ. Π.ΘΑ.Π. στο εξής τηλέφωνο : 210 5565597, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για προμήθεια επαγγελματικής πτυσσόμενης σκάλας αλουμινίου βαρέως τύπου λάμδα, προς κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Αποθήκης Υλικών Απορρύπανσης Ελευσίνας», μέχρι και την 23–12–2021 και ώρα 15:30΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, στο Τμήμα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, οδός Κανελλοπούλου 10, Τ.Κ. : 192 00, Ελευσίνα, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.
Share: