Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επισκευή μηχανής πλοηγίδας πλοηγικού σταθμού Θεσσαλονίκης και μεταφορά της σε έτερο πλοηγικό σταθμό

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής μηχανής πλοηγίδας πλοηγικού σταθμού Θεσσαλονίκης και μεταφορά της σε έτερο πλοηγικό σταθμό

Πλοηγικός Σταθμός Θεσσαλονίκης
Share: