Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας

Eκτέλεσης εργασιών ετήσιας συντήρησης της πλοηγίδας ΠΥ51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της πλοηγίδας ΠΥ51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας, ενόψει προγραμματισμένου δεξαμενισμού, που πρόκειται να διενεργηθεί κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2023 (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ, ΤΡΙΨΙΜΟ, ΒΑΨΙΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ (Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΖΩΝΑΡΙΟΥ ΠΛΩΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ - ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΟ3 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ Κ. ΜΗΧΑΝΗΣ).

Στη συνολικά προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων, ενώ η δαπάνη απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000.

Συνέχεια των ανωτέρω απευθύνεται πρόσκληση υποβολής στην υπηρεσία μας προσφορών για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, στον τηλεφωνικό αριθμό 2613615477 (Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού) προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι και την 23-06-2023 και ώρα 13:30 μ.μ. όπου και θα εξετασθεί ενώπιον αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής της Υπηρεσία μας.

Πλοηγικός Σταθμός Πάτρας
Share: