Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πλοηγού, από και προς τα υπόχρεα πλοία προς πλοήγηση που θα καταπλεύσουν στο λιμένα Μυκόνου Π.Σ. ΜΥΚΟΝΟΥ, υπαγωγής του

  1. 1. Ο Πλοηγικός Σταθμός ΣΥΡΟΥ σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πλοηγού, από και προς τα υπόχρεα πλοία προς πλοήγηση που θα καταπλεύσουν στο λιμένα Μυκόνου Π.Σ. ΜΥΚΟΝΟΥ, υπαγωγής του, για το χρονικό διάστημα έως και εξαντλήσεως κάτωθι χρηματικού ποσού και όχι πέραν της 31/12/2024.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ #33.900,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 13% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Λιμεναρχείο Σύρου/Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού στον τηλεφωνικό αριθμό: 22810 - 88888, προκειμένου να καταθέσουν προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο Προμηθειών Πλοηγικού Σταθμού ΣΥΡΟΥ που βρίσκεται εντός Λιμενικού Καταστήματος, στην Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας, Ερμούπολης Σύρου. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι μέχρι την Πέμπτη 28-03-2024 και ώρα 13:00.
Πλοηγικός Σταθμός Σύρου
Share: