Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών (Ορθή Επανάληψη)

α) ΛΕΙΨΟΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ και επιστροφή, και ΛΕΙΨΟΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ - ΜΥΡΤΙΕΣ ή ΠΟΘΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ, β) ΠΑΤΜΟΣ - ΑΡΚΙΟΙ - ΛΕΙΨΟΙ - ΛΕΡΟΣ - ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή ή εναλλακτικά ΛΕΡΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ - ΠΑΤΜΟΣ - ΑΡΚΙΟΙ - ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή, και γ) ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΨΕΡΙΜΟΣ - ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών:

α) ΛΕΙΨΟΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ και επιστροφή, και ΛΕΙΨΟΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ - ΜΥΡΤΙΕΣ ή ΠΟΘΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ,

β) ΠΑΤΜΟΣ - ΑΡΚΙΟΙ - ΛΕΙΨΟΙ - ΛΕΡΟΣ - ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή ή εναλλακτικά ΛΕΡΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ - ΠΑΤΜΟΣ - ΑΡΚΙΟΙ - ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή, και

γ) ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΨΕΡΙΜΟΣ - ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή

ΔΘΣ
Share: