Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής

α) ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ–ΚΑΡΥΣΤΟΣ ή ΜΑΡΜΑΡΙ και επιστροφή, β) ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή, γ) ΣΥΡΟΣ–ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ–ΑΙΓΙΑΛΗ–ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ–ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ, δ) ΣΥΡΟΣ- ΠΑΡΟΣ- ΝΑΞΟΣ- ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ- ΣΙΚΙΝΟΣ- ΙΟΣ- ΘΗΡΑΣΙΑ- ΘΗΡΑ- ΑΝΑΦΗ και επιστροφή

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής
α. ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ–ΚΑΡΥΣΤΟΣ ή ΜΑΡΜΑΡΙ και επιστροφή,
β. ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή,
γ. ΣΥΡΟΣ–ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ–ΑΙΓΙΑΛΗ–ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ–ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ,
δ. ΣΥΡΟΣ- ΠΑΡΟΣ- ΝΑΞΟΣ- ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ- ΣΙΚΙΝΟΣ- ΙΟΣ- ΘΗΡΑΣΙΑ- ΘΗΡΑ- ΑΝΑΦΗ και επιστροφή.

Share: