Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής: α) ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή και β) ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ – ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής: α) ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή και β) ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ – ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή

ΔΘΣ
Share: