Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ) 05/2022

Tην 20η Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

Παρακαλείσθε όπως την 20η Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συμμετάσχετε στη
συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) η οποία θα πραγματοποιηθεί
μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΔΘΣ ΣΑΣ
Share: