Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ) 05/2022

Tην 20η Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00