Πρόσληψη έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας