Τροποποίηση της αριθ. 13/2023 απόφασης κ. Διοικητή 7ΗΣ ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εξετάσεων υποψήφιων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη

Τροποποίηση Εξεταστικών Επιτροπών, ημερομηνιών, τόπων και χώρων διεξαγωγής των εξετάσεων. Προσθήκη ημερομηνιών, εξεταστικών επιτροπών (31-08-2023 - 28-02-2024).

Τροποποίηση της αριθ. 13/2023/29-06-2023 Απόφασης Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών, ημερομηνιών, τόπων και χώρων διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψήφιων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη 2023-2024 (ΑΔΑ: 6ΩΑΜ4653ΠΩ-ΦΡΞ)». Προσθήκη ημερομηνιών, εξεταστικών επιτροπών (31-08-2023 - 28-02-2024).

Share: