Αύξηση απορροφητικότητας χρηματοδοτικού προγράμματος Πράσινου Ταμείου ΄΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021΄΄ (ΓΑΛΑΖΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021)

image.png
Share:    

Για το έτος 2021 επετεύχθη εκ νέου αύξηση της απορροφητικότητας του χρηματοδοτικού προγράμματος ‘’ΓΑΛΑΖΙΟ ΤΑΜΕΙΟ’’ το οποίο υλοποιείται δια μέσου της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΙΠΘΑΠ).

Ειδικότερα η απορρόφηση πόρων του προγράμματος κατά το έτος 2021 άγγιξε το ένα εκατομμύριο ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 120% σε σχέση με την αντίστοιχη απορρόφηση πόρων του έτους 2018.

Σχετικές εικόνες