Καθορισμός ορίων ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης εντός της οποίας επιτρέπεται αποκλειστικά η προσέγγιση κάθε πλωτού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου μέσου στον Όρμο ''Ναυάγιο Ζακύνθου''

Ναυάγιο_Ζάκυνθος
Share:    

Από τη Λιμενική Αρχή Ζακύνθου γνωρίζεται ότι στο ΦΕΚ Β’ 3740/08-06-2023 εκδόθηκε η αριθμ. Πρωτ.:2131.13/1829/2023-02/06/2023 Απόφαση Λιμενάρχη Ζακύνθου, που αφορά τον καθορισμό ορίων ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης εντός της οποίας επιτρέπεται αποκλειστικά η προσέγγιση κάθε πλωτού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου μέσου στον Όρμο “Ναυάγιο” Ζακύνθου.

Οι παραβάτες της παρούσης ανεξαρτήτως από τις τυχόν συντρέχουσες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στην περιοχή αρμοδιότητάς της Λιμενικής Αρχής Ζακύνθου, ήτοι στη θαλάσσια περιοχή του όρμου «Ναυάγιο» Ζακύνθου και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ 187/1973 (Α’ 261) όπως ισχύει.

Σχετικές εικόνες