Υπο-περιφερειακό Σεμινάριο και 2η Προπαρασκευαστική Συνάντηση των Εθνικών Επιχειρησιακών Αρχών για το «Υπο-περιφερειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ».

Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ
Share:    

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις 05 έως και τις 07 Οκτωβρίου 2021 στο ΥΝΑΝΠ, διήμερο Υπο-περιφερειακό Σεμινάριο (05-06 Οκτωβρίου) με θέμα «Διασκορπιστικά, επιχειρησιακή χρήση και παρακολούθηση αποτελεσματικότητας» καθώς και η 2η Προπαρασκευαστική Συνάντηση (07 Οκτωβρίου) των Εθνικών Επιχειρησιακών Αρχών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για την εφαρμογή του «Υπο-περιφερειακού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ», το οποίο έχει υπογραφεί από τις τρεις χώρες.

Στις ανωτέρω Συναντήσεις συμμετείχαν Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αξιωματούχοι των αντίστοιχων αρμόδιων Εθνικών Αρχών της Κύπρου και Ισραήλ για θέματα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, καθώς και εκπρόσωπος του Περιφερειακού Κέντρου Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης στη Μεσόγειο (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea – REMPEC), το οποίο συνέβαλε στο συντονισμό για την πραγματοποίηση των Συναντήσεων.

Σχετικές εικόνες