Έντυπα επιθεώρησης στο πλαίσιο της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC, 2006)

Share:    
  1. Έντυπα επιθεώρησης στο πλαίσιο της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (4451.1/15/14-20-02-14)

1.1 Έντυπο προγραμματισμού επιθεώρησης (αρχείο doc)

1.2 Αναφορά επιθεώρησης στο πλαίσιο της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (αρχείο doc)

1.3 Αναφορά μη συμμόρφωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (αρχείο doc)