Υποβολή Παραπόνων/Complaint Submission

Share:    

complaints.jpg

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Εθνικού Κανονισμού για τη διαχείριση παραπόνων επί πλοίου, παρέχεται από τον πλοιοκτήτη ή τον πλοίαρχο σε όλους τους ναυτικούς αντίγραφο των διαδικασιών υποβολής παραπόνων που εφαρμόζονται επί του πλοίου, το οποίο περιλαμβάνει και στοιχεία επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και όταν η χώρα κατοικίας είναι άλλη από την Ελλάδα, στοιχεία επικοινωνίας με την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS AND INSULAR POLICY
HELLENIC COAST GUARD
SEAMEN’S LABOUR DIRECTORATE
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ/ WORKING HOURS
Τηλ. / Tel.
++30 213 1371295
++30 213 1371108
++30 213 1371442
Αριθ. Τηλ/πίας/Fax ++30 210 4137042
Email: dner (@) hcg.gr
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ / ONLY FOR URGENT REASONS
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS AND INSULAR POLICY
HELLENIC COAST GUARD
OPERATIONS CENTRE
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ/ WORKING HOURS
Τηλ./ Tel. ++30 210 4082622
Fax ++ 30 210 4633096
Email: kepix (@) hcg.gr