Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 04-04-2022 (Ομάδες 1301-1302)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 04-04-2022 (Ομάδες 1301-1302)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες επιτυχόντων και αποτελεσμάτων ψυχομετρικών εξετάσεων 04-04-2022 (Ομάδες 1201-1202)

Πίνακες επιτυχόντων και αποτελεσμάτων ψυχομετρικών εξετάσεων 04-04-2022 (Ομάδες 1201-1202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 01-04-2022 (Ομάδες 1301-1302)

Πίνακας αποτελεσμάτων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 1301, 1302) & Πίνακας κατάλληλων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 1301, 1302) υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 01-04-2022 (Ομάδες 1101-1102)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 01/04/2022 (Ομάδες 1101 - 1102)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 01/04/2022 (Ομάδες 1101 - 1102)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 01-04-2022 (Ομάδες 1201-1202)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 01-04-2022 (Ομάδες 1201 - 1202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 31-03-2022 (Ομάδες 1201-1202)

Πίνακας αποτελεσμάτων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 1201, 1202) & Πίνακας κατάλληλων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 1201, 1202) υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 31-03-2022 (Ομάδες 1101-1102)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 31-03-2022 (Ομάδες 1101 - 1102)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες ψυχομετρικών εξετάσεων 31-03-2022 (Ομάδες 1001-1002)

Πίνακες  με:

α) τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της 31/03/2022 (Ομάδες 1001 - 1002)

β) τους επιτυχόντες των ψυχομετρικών εξετάσεων της 31/03/2022 (Ομάδες 1001 - 1002)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 30-03-2022 (Ομάδες 1101-1102)

Πίνακας αποτελεσμάτων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 1101, 1102) & Πίνακας κατάλληλων υγειονομικών εξετάσεων - ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 1101, 1102) υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 30-03-2022 (Ομάδες 1001-1002)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 30-03-2022 (Ομάδες 1001 - 1002)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2022