Πίνακας αποτελεσμάτων ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 501-502)