Αίτηση εξαίρεσης για τη χρήση του πλοίου “L’ ATALANTE” (IMO 8716071) σημαίας Γαλλίας

Διενέργεια ωκεανογραφικής αποστολής του Γαλλικού Ινστιτούτου IFREMER σε ευρεία περιοχή του Ιονίου, του Νότιου Κρητικού και Βορείου Κρητικού Πελάγους συμπεριλαμβανομένων περιοχών Ελληνικών χωρικών υδάτων (PROTEION 2024)

Αίτηση εξαίρεσης για τη χρήση του πλοίου “L’ ATALANTE” (IMO 8716071) σημαίας Γαλλίας για τη διενέργεια ωκεανογραφικής αποστολής του Γαλλικού Ινστιτούτου IFREMER σε ευρεία περιοχή του Ιονίου, του Νότιου Κρητικού και Βορείου Κρητικού Πελάγους συμπεριλαμβανομένων περιοχών Ελληνικών χωρικών υδάτων (PROTEION 2024)

ΔΛΑ
Share: