Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξης ειδικών εξεταστών και αναβαθμολογητών, για τα μαθήματα «Ελληνικά», «Πλοηγία», «Αγγλικά» και «Κανόνες Δικαίου» - κατά τη διαδικασία πλήρωσης εννέα (09) κενώνοργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ

Από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 27/9/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄π.μ. , στο γραφείο 102, του 1ου ορόφου του κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί (δημόσια) κλήρωση προκειμένου, να αναδειχθούν οι ειδικοί εξεταστές και οι αναβαθμολογητές (με τους αναπληρωτές τους), της αριθμ. 2901.1/44365/2022/22-6-2022 απόφασης - προκήρυξης των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 38/28-6-2022 τεύχος ΑΣΕΠ και ΑΔΑ : ΩΖ6Ε4653ΠΩ-Ψ39), για τα μαθήματα «Ελληνικά», «Πλοηγία», «Αγγλικά» και «Κανόνες Δικαίου», κατά τη διαδικασία πλήρωσης εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Share: