Ανάπτυξη του ΕΣΟΘΕ/Development of NIMSS

  • Προκαταρκτική Προκήρυξη
  • Αποτελέσματα ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών
  • Παράταση διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών
  • Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών
Διακήρυξη Αριθ. 04/2020
Share: