Αποτελέσματα Αθλητικών Δοκιμασιών (Ομάδες 1101-1102)