Αποτελέσματα εξετάσεων υποψήφιων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών 1ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των σχετικών με το θέμα, γραπτών και πρακτικών εξετάσεων, που διενεργήθηκαν την 21/03/2022 και 22/03/2022 αντίστοιχα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
01 710/02-03-2022 ΕΠΕΤΥΧΕ ΕΠΕΤΥΧΕ
02 777/09-03-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ -
03 791/10-03-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ -
04 794/10-03-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ -
05 796/10-03-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ -
06 813/11-03-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ -
07 814/11-03-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ -
08 816/11-03-2022 ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ -
09 832/11-03-2022 ΕΠΕΤΥΧΕ ΕΠΕΤΥΧΕ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως ενημερωθούν σύμφωνα με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησής τους στην Υπηρεσία μας.

ΠΕΔΙΛΣ ταχύπλοα
Share: