Αποτελέσματα Ψυχομετρικών Εξετάσεων 06-07-2021

Yποψηφίων Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ & Λιμενοφυλάκων έτους 2021 με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων (Ομάδες 101-102)

Αποτελέσματα Ψυχομετρικών Εξετάσεων 06-07-2021 (ομάδες 101-102)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2021
Share: