Αποτελέσματα Ψυχομετρικών Εξετάσεων 13-07-2021

Yποψηφίων Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ & Λιμενοφυλάκων έτους 2021 με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων (Ομάδες 601-602)

Αποτελέσματα Ψυχομετρικών Εξετάσεων 13-07-2021 (Ομάδες 601-602)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2021
Share: