Βουλευτικές Εκλογές Ιουνίου 2023 – Ψηφοφορία Ελλήνων Ναυτικών – Έκδοση Κ.Υ.Α

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023