Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Στέγαση του Λιμεναρχείου Σύμης

Η Α’ επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 09-09-2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, στη Ρόδο – οδός Εθν. Μακαρίου 12.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες κείμενο της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ:Ψ5ΒΞΗ-Η0Κ από την υπηρεσία μας και από το Λιμεναρχείο Σύμης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και να το αναζητήσουν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών www.minfin.gr και στο πρόγραμμα Δι@ύγεια.

Λιμεναρχείο Σύμης Μίσθωση Ακινήτου
Share: