Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού διαγωνισμού

Εκμίσθωση του κυλικείου της ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ