Διακήρυξη B' επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Στέγαση του Λ/Σ Χώρας Σφακίων

Διακήρυξη Β' επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Λ/Σ Χώρας Σφακίων

Χώρα Σφακίων Μίσθωση Ακινήτου
Share: