Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης μηχανογραφικού συστήματος/ μηχανογραφικών εφαρμογών.

Παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για το έτος 2021: (α) Του μηχανογραφικού συστήματος στελεχών ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., ΜΠΥ του ΥΝΑΝΠ καθώς και μισθοδοτούμενων από ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, (β) της μηχανογραφικής εφαρμογής υφιστάμενου λογισμικού προγράμματος κοστολόγησης συνταγών φαρμάκων (γ) της μηχανογραφικής εφαρμογής του Τακτικού Προϋπολογισμού – Παγίας Προκαταβολής Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. - Μητρώου Δεσμεύσεων του ΥΝΑΝΠ, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ενός Ευρώ και εξήντα λεπτών #60.281,60€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

Ημ/νία : 26 – 05 – 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 362

Share: