Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για τη διαδικασία εξαίρεσης υπόχρεων πλοίων από την πλοήγηση

Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Κ.Λ. Βόλου