Διενέργεια γραπτών και πρακτικών εξετάσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικού εξαίρεσης από την πλοήγηση